Damaryolu A-V Fistüller

Damaryolu A-V Fistüller

A-V FİSTÜLLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

 

Radio-Sefalik Fistüller

Fistül seçenekleri arasında en çok tercih edilen ve kullanılan lokalizasyondur. Enfiye çukuru (Snuff-box), el bileği, ön kol ortası ve dirsek önünde radio-sefalik fistül oluşturma imkanı vardır. Uygun hastada ön kolda 2-3 radio-sefalik fistül seçeneği yaratılabilir.

Radio-Sefalik Fistülün Avantajları:

  • Oluşturulması kolaydır:Ön kolda radial arter ile sefalik ven yüzeyeldir ve birbirine yakın lokalizasyonlardadır. Bu cerraha minimal diseksiyonla kolaylıkla fistülü oluşturabilme şansı sağlar.
  • Uzun kullanım süresine sahiptir.
  • Geniş kullanım alanı mevcuttur.
  • Revizyon imkanı vardır.
  • Fistül debisi genellikle ideal sınırlardadır.
  • İskemik komplikasyonlar nadiren görülür:Radiosefalik fistüllerin el dolaşımı üzerine olumsuz etkileri sınırlıdır. Çünkü ulnar arter, elin dolaşımını rahatlıkla sağlayabilir.

Radio-Sefalik Fistülün Dezavantajları:

  • Erken başarısızlık ve tromboz oranları yüksektir.
  • Matürasyon sorunları izlenebilir.
  • Olgunlaşması için daha uzun süre gerekir.

Brakio-Sefalik Fistüller

Fistül seçenekleri arasında ikinci seçenektir. Dirsek bölgesinde brakial arter ile sefalik ven arasında anastomoz gerçekleştirilir. Genellikle yeterli fistül debisine hızla ulaşılır. Maturasyon sorunu nadiren izlenir.

Dezavantaj olarak uzun dönem kullanımda anevrizma gelişimi gösterir. Yüksek debili fistüle dönüşme ihtimali yüksektir. Fistül için kullanım yüzeyi sınırlıdır. Özellikle obes hastalarda kullanım sorunları izlenebilir.

Brakio-Bazilik Fistüller

Önkolda veya dirsekte sefalik venin uygun olmadığı durumlarda bazilik ven önemli bir venöz seçenektir. Bazilik ven dirsek proksimalinde fasia altında ve derinden seyreder. Bu sebeple brakio-bazilik fistüllerin rahatlıkla kullanımı için bazilik venin yüzeyelleştirilmesi veya transpozisyon uygulanması gerekir. Bu tekniklerin uygulanmadığı brakio-bazilik fistüllerde kullanım zorluğu, sinir ve arteryel zedelenme riskleri mevcuttur..

Genellikle dirsek bölgesinde brakial arter ile bazilik ven arasında uç-yan anastomoz gerçekleştirilir. Median bazilik venin uygun çapta ve brakial artere yakın seyreden hastalarda median bazilik vene yapılan yan-yan anastomoz, anastomoz distalinden de  iğne takılabilme imkanı sağlar

 

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website