Damaryolu Greft (Yapay Damar)

Damaryolu Greft (Yapay Damar)

GREFT (YAPAY DAMAR) 

Günümüzde hemodiyaliz hastaları ve ömür beklentileri her geçen gün artmaktadır. Diyaliz hastalarının büyük kısmında diabet ve vasküler sorunlar beraberinde bulunmaktadır. Bu sebeplerle hastaların damaryolu şansları azalmakta ve yeni tekniklerin uygulanmasını gerektirmektedir.

Kronik hemodiyaliz için otojen A-V fistül seçenekleri biten hastalarda damaryolu sağlanması için greftlerden faydalanılır. Greft operasyonları için outflow olarak genellikle derin venöz sistem kullanılır.  Arter ile ven arasında bağlantı için ciltaltında tünelden geçirilen greft materyallerinden faydalanılır.

Greftlerin enfeksiyon-tromboz oranları yüksek ve kullanım süreleri Arterio-venöz fistüllere göre daha kısadır. Greftlerin diyaliz için kullanımı aşırı dikkat ve titizlik gerektirmektedir. Diyaliz hemşirelerinin bu konuda ayrıntılı bilgi ve tecrübeye sahip olması, greftlerin kullanım süresini ve hastaların diyalizden faydalanma süresini artıracaktır.

Ülkemizde hemodiyaliz için kullanılan damaryolu büyük oranda (%80-90) arterio-venöz fistül olmakla birlikte, yıllar içinde greft kullanımının artması kaçınılmazdır.

Greft seçenekleri olarak en çok PTFE malzemeden yapılmış sentetik materyaller kullanılır. Ayrıca otojen greft (bacaktan çıkarılan safen ven), biolojik  greftler ( sığır mezenter veni,sığır karotis arter), dacron ve  poliüretan materyallerden de faydalanılabilir.

PTFE ‘nin Avantajları:

  • Çekmeye ve manipulasyonlara dayanıklıdır.

  • Cerrah için dikiş tekniği kolaydır.

  • Enfeksiyona nispeten dirençlidir.

  • Trombektomi ve revizyona uygundur.

  • Diyaliz için iğne yerleştirmeye uygundur.

Önkol Greftleri:

Düz konfigurasyonda radial arter inflow arteri olarak kullanılır. Outflow  veni olarak sefalik ve bazilik ven kullanılır. Radial arter çapı genellikle greft debisini sağlamakta yetersiz kaldığı ve bu lokalizasyonda otojen ven seçenekleri tercih edildiği için nadiren kullanılır.

Loop konfigurasyonda ise inflow arteri olarak brakial arter tercih edilir. Outflow veni olarak sefalik veya bazilik ven kullanılır.

Kol Greftleri:

Bu konumda Brakio-Aksiller veya Aksiller-Bazilik düz konfigurasyon seçenekleri kullanılabilir.

Ayrıca koltuk altında aksiller arter ile aksiller ven arasında loop konfigurasyonda kullanılabilir.

Bacak greftleri:

Bacakta femoral arter ile safen ven arasında düz konfigurasyon ve Femoro-Safen Loop konfigurasyon kullanılabilir. Kasık bölgesindeki enfeksiyon oranları yüksektir. Ekstremiteyi ve hayati tehlike oluşturabilecek komplikasyonlar gelişebileceği için son seçenekler arasında görülür.

Omuz Greftleri:

Omuz bölgesine subklavian arter ile karşı subklavian ven arasında düz ve aynı taraf arter ve ven arasında Loop şeklinde greft konfigurasyonları nadiren kullanılabilir.

Yeni Geliştirilen Materyaller:

Son yıllarda kalıcı katater ile PTFE greftin kombinasyonundanoluşan ürün (HeRO®) tıbbın kullanımına sunulmuştur. Bu ürün Subklavin vende darlık veya oklüzyon izlenen hastalarda kullanılabilir bir greft seçeneği yaratır. İşlem sırasında önce boyundan juguler venden katater kısmı yerleştirilir. Greft kısım ile katater kısmı arasındaki adaptör ile bağlanır.Takiben greftin arteryel anastomozu gerçekleştirilir.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website